پس از انتشار کارنامه نهایی کنکور کارشناسی ارشد 98 برخی داوطلبان به نتایج اعلام شده معترض بوده و به دنبال راهی برای ثبت درخواست خود می باشند . سازمان سنجش به منظور همراهی با این داوطلبان امکان اعتراض به نتایج کنکوپس از انتشار کارنامه نهایی کنکور کارشناسی ارشد 98 برخی داوطلبان به نتایج اعلام شده معترض بوده و به دنبال راهی برای ثبت درخواست خود می باشند . سازمان سنجش  ر کارشناسی ارشد 98 را در سایت خود فراهم کرده است . به نقل از سایت مشاوره کنکور کارشناسی ارشد هیوا متقاضیان برای ثبت درخواست خود باید به بخش سیستم پاسخگویی سازمان سنجش مراجعه نمایند . در این قسمت گزینه ای تحت عنوان اعتراض به نتایج نهایی کارشناسی ارشد 98 وجود دارد که متقاضیان می توانند اعتراضات خود را در این قسمت ثبت کنند . برای مطالعه متن کامل این مقاله روی لینک زیر کلیک کنید :
www.heyvagroup.com/shownews/3905/اعتراض-به-نتایج-کنکور-کارشناسی-ارشد-.html